VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

VIOLA ry tiivistetysti

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on Etelä-Savon alueella toimiva perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö. VIOLA ry tarjoaa palveluja väkivallan tekijöille ja uhreille matalan kynnyksen periaatteella. VIOLA ry:sssä on omat työntekijät naisille, lapsille ja miehille. Myös perheiden kanssa tehtävä työ kuuluu VIOLA ry:n palveluihin.

Väkivaltatyön lisäksi VIOLA ry:ssä on tarjolla myös muita palveluita. Miesten asema  on keskittynyt  haastavissa elämäntilanteissa olevien miesten palvelujen kehittämiseen. Kieppi – kiertävä perhekeskus tarjoaa puolestaan lapsiperheille mahdollisuuden osallistua ennaltaehkäisevään, intensiiviseen, ryhmämuotoiseen päivätoimintaan Mikkelissä ja sen lähikunnissa.

VIOLA ry tarjoaa myös koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta viranomaisille, järjestöille ja muille yhteisöille, jotka kohtaavat työnsä puitteissa lähisuhdeväkivaltaa.

VIOLA ry on vahvasti mukana väkivaltatyön alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämisessä erilaisten hankkeiden sekä koulutus- ja viranomaisyhteistyön muodossa. VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Ensi- ja turvakotien liiton toimintastrategia vuosille 2016–2019.

Viola yleisesiteLataa Violan yleisesite
(PDF 2,1 Mt)

 

Kumppaneita ja lisätietoa