VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Apua eroon Etelä-Savossa

TARINAMME alkoi kauan sitten, mutta siltikin kuin eilen.

Tapasimme aluksi satunnaisesti, mutta jossain vaiheessa alkoi tuntua että sopisimme toisillemme… Molemminpuolinen ihastus voimistui. Heräsimme tunteisiin, että toisesta on tullut maailmassa tärkein, jotain, mistä ei koskaan haluaisi luopua. Hänen kanssaan aukeaisi yhteinen elämä, joka oli ennen vain unelma.  

Jossain vaiheessa huomasin ajattelevani, että kumppanini ei täytä toiveitani eikä hän huomaa, mitä minä tarvitsen. Hän ei osoita arvostavansa minua eikä mitä minä teen.  

Tuli päivä, jolloin emme enää puhuneet toisillemme, sisäisesti koin kylmyyttä kumppanin läsnäollessa. Muuri pysyi välissämme, liitosta eroaminen ei tätä muuttanut. Miten tuosta niin uskomattoman tärkeästä ihmisestä tuli vihamielinen ja jopa vihattava ?  

Parisuhteen päättyminen, kuten avioero, on lisääntynyt länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen. Voidaanko ajatella ilmiön liittyvän teollistumiseen ja avioliiton luonteen muuttumiseen ? Agraariyhteiskunnassa avioliiton solmimista säätelivät toisenlaiset lainalaisuudet kuin palkkatyöhön perustuvassa teollistuneessa maailmassa. Avioliiton solmiminen ja sen päättäminen on yhä enemmän yksilön itsensä vastuulla ja hallinnassa.  Suomessa ja Ruotsissa avioeroprosentti on noin 50 %, Intiassa noin 1 %. Vuonna 1965 Suomessa solmittiin 36000 avioliittoa ja avioeroja 4500. Vuonna 2017 avioliittoja solmittiin 26 000 ja avioeroja 13500, avoliitoista eroamisesta puhumattakaan. Missä osin lukujen muutoksen voidaan katsoa johtuvan ns. rakkausavioliiton haavoittuvuudesta verrattuna yhteisön määrittelemiin, järjestettyihin liittoihin ?  

 Ihmisten odotukset avioliitolle ovat myös muuttuneet ja tunne-elämän tarpeet ovat nousseet yhä keskeisemmiksi. Avioliittoa ei nähdä enää velvollisuuksien täyttämänä parisuhteena, vaan onnellisen elämän lähteenä. Lieneekö osuutensa myös romanttisen viihteen vaikutuksella parisuhteeseen ? Rakastumisen tunnetta ihannoidaan ja pidetään hyvänä syynä solmia avioliitto. Samaan aikaan nuorille ja nuorille aikuisille tarjotaan hyvin vähän välineitä parisuhteensa kehittämiseen. Suuret avioeroluvut ovat näin ollen erityisesti lapsiperheiden haaste. Mikään ei viittaa siihen, että tämä kehityskulku olisi muuttumassa. 

Etelä-Savossa voimistui ajatus vuonna 2016 eroauttamisen palvelujen lisäämistarpeesta. Ajan vaatimuksia erokriisien voittamiseksi ja erosta selviytymiseksi valikoitui Suomalainen eroseminaari -työmuoto, ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, joka painottaa parisuhteen päättymisessä eroamisesta nimenomaan suhteesta eikä ihmisestä.   

Työmalliin kuuluu tekstikirja sekä lukutehtävät, jotka auttavat osallistujia sisäistämään työstettäviä käsitteitä ja tekstiä. Seminaarin ohjaajat luovat turvalliset puitteet ryhmän toiminnalle ja tukevat osanottajia heidän erotyössään. Ryhmä kokoontuu 11 kertaa, kerran viikossa ja jokaiselle tapaamiselle on oma teema, joka on suunniteltu erosta selviytymisen ja siitä oppimisen näkökulmasta. Eroseminaarin tarkoituksena on tukea osanottajien kasvua ja itsetuntemuksen lisääntymistä sekä antaa heille välineitä toimivien ihmis- ja rakkaussuhteiden solmimiseen jatkossa. 

Syksyllä 2019 aloitetaan järjestyksessä viides eroseminaariryhmä, tämäkin toteutuu yhteistyössä Perheasiainneuvottelukeskuksen sekä Viola ry:n toimijoiden kanssa. 

 Matalalla kynnyksellä erosta tai sitä edeltävistä tai sen jälkeisistä ajatuksista voi tulla juttelemaan ja kuulemaan myös Erokahvila Jatkumoon, joka toimii vapaaehtoisvoimin, Violan Miesten aseman koordinoimana. Syksyn aikatauluista tai vetäjäksi ryhtymisestä voit tiedustella Miesten asemalta.

Pasi Juuti
Miestyön kehittäjä
Miesten asema

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa