VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

ARKI!-hanke

Vuoden 2018 lopussa päättyneen hankkeen tavoitteena oli rakentaa turvakodin jälkeisen työskentelyn malli Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueelle. Hankkeessa kehitetään väkivallan ja
vainon uhan alla eläville uhreille ja lapsille arjen tuen malli turvakodin jälkeiseen elämään, jossa julkishallinnon palveluita täydennetään kansalaisjärjestöjen työskentelyllä ja palveluilla.

ARKI-hanke käynnistettiin elokuussa 2017 oikeusministeriön rikoksen uhrien tukipalvelujen valtionavustuspäätöksen myötä, ja toimintamallia koordinoiva hankevastaava Viivi Lehtinen aloitti työskentelynsä Violassa.

Hankkeen avulla edistetään turvakodista omaan asumiseen siirtyvien uhrien ja lapsien turvallisuutta, kartoitetaan ja tarjotaan erityispalveluja (esim. ryhmätoiminta, yksilötyö, tukihenkilötoiminta) sekä lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä väkivaltaa ja vainoa kokeneiden turvaamisessa ja heidän toimintakykynsä ylläpitämisessä turvakotijakson jälkeen. Toimintamallissa kiinnitetään erityistä huomioita arjen hallinnan ja toiminnan tukemiseen, haavoittuvuuden riskeihin sekä rikoksen tekijän ja uhrin läheiseen suhteeseen ja yhteisöön liittyviin riskeihin.

Vuonna 2018 hanke jatkui aktiivisella toimintavaiheella, jossa yksilö- ja ryhmätoimintoja pilotoidaan, arvioidaan ja muotoillaan yhteistyössä kehittäjäryhmän ja kansalaisjärjestöjenkanssa. Lisäksi hankkeessa toteutetettiin videokäsikirjoitukseen pohjaava psykoedukatiivinen osio, jonka tarkoituksena on toimia virtuaalisena oppaana hankkeessa luotavalle mallille. Vuoden aikana käynnistettiin oppilaitosyhteistyö ja toteutettiin ennen vuoden loppua kattava ammatillisten asiantuntijoiden, asiakkaiden ja kehittäjäryhmän arviointi toiminnasta ja sen vaikutuksista asiakkaan kokemukselliseen ja todettavaan turvallisuuteen.

 

Kumppaneita ja lisätietoa