VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 7.–13.11.2016. Me täällä VIOLAssa haluamme huomioida viikon, sillä ovathan väkivalta ja päihteiden käyttö selkeästi yhteydessä toisiinsa. Toki ne eivät aina kulje käsi kädessä – väkivaltaa esiintyy myös ilman päihteitä, eikä päihteiden liikakäyttöön suinkaan aina kuulu väkivalta.

Kirjoitan tätä blogitekstiä lasten ja nuorten näkökulmasta. Vanhemman tai vanhempien päihteidenkäyttö voi altistaa lapsen ja nuoren näkemään, kuulemaan, kokemaan ja aistimaan jotain sellaista, joka tuo turvattomuutta heidän elämäänsä. Riitely ja väkivalta pelottavat. Lapset ja nuoret saattavat tuntea huolta, häpeää, vihaa ja pettymystä. Tähän voi liittyä myös itsensä syyllistämistä vanhempien käytöksestä. Arki perheessä voi olla ennalta-arvaamatonta ja salailevaa.

Monet aikuiset asiakkaani ovat kertoneet, että omien vanhempien välillä nähty väkivalta ja vanhempien päihteidenkäyttö on ollut ainakin yhtä paha kokemus kuin myöhemmissä aikuisuuden lähisuhteissa itse koettu väkivalta. Käsittelemättömät lapsuuden kokemukset ovat olleet aikuisuudessakin arjen hyvinvointia heikentävänä möykkynä ja altistaneet masentuneisuudelle, omalle päihteiden liikakäytölle, mitättömyyden ja arvottomuuden tunteille, näin vain parina esimerkkinä luetellen.

Lasten oikeuksien sopimus velvoittaa meitä kaikkia pitämään huolta lapsista ja nuorista – niin valtiota, kuntia, vanhempia kuin kaikkia meitä muita lasten ja nuorten ympärillä olevia aikuisia. Lasten oikeuksien sopimus korostaa lapsuuden ja vanhemmuuden ainutlaatuista asemaa ja merkitystä, kuten myös vanhempien ja muiden huoltajien ensisijaista vastuuta lasten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Lasten hyvinvointi lähtee hyvinvoivista vanhemmista, ja tähän hyvinvointiin kannattaa suunnata voimavaroja. Vanhemmuus onkin usein voimavara ja motivoiva tekijä kuntouttaa itseään, oli sitten kyse päihteiden liikakäytöstä tai väkivallasta tai näiden yhteen nivoutumisesta.

Lapsilla on oikeus huolenpitoon ja suojeluun sekä oikeus osallistua, ilmaista esimerkiksi näkemyksensä itseään koskevassa asiassa ja tulla kuulluksi. Oikeus jo tänään, tässä ja nyt, elää päihteiden käytön haittavaikutuksilta vapaata ja väkivallatonta elämää. Heillä on myös mahdollisuus saada tämän päihdeviikon teeman näkökulmasta apua omien kokemustensa työstämiseen tilanteissa, joissa päihteet ja väkivalta ovat horjuttaneet hyvinvointia – se on lapsen mahdollisuus ja oikeus.

Tämän vuoden ehkäisevän päihdeviikon erityisenä teemana on puheeksiotto: ”Kysy. Se kannattaa.” Halutaan kannustaa puhumaan päihteistä ja kysymään rohkeasti päihteiden käyttöön liittyvistä ongelmista. Aikuiset usein kertovat toivoneensa lapsina, että heiltä olisi kysytty suoraan heränneistä huolista. Puheeksiotto ei koske ainoastaan ammattilaisia. Oli sitten puheeksiottaja ammattilainen tai ystävä, tuttu tai perheenjäsen, päihteitä käyttävien perheiden hyvinvoinnin kannalta se voi olla ratkaiseva askel muutokseen. Ei välttämättä aina juuri kysymyshetkellä, mutta se voi olla alku muutostielle.

Kirjoittaja: Merja Kortelainen

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa