VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Ero lapsiperheessä

Parisuhteen päättyminen on muutostilanne kaikille perheenjäsenille, ja vanhempien ero heijastuu aina myös lapsen elämään. Eroa pohtiessaan tai eron jälkeen vanhempien on hyvä hakea apua oman selviytymisensä tueksi sekä vanhemmuuden haasteisiin.

Vanhempien välinen yhteistyö ja sovinnollisuus eron jälkeen tukevat lapsen sopeutumista muutoksiin. Eron herättämien tunteiden läpikäyminen tekee eroon sopeutumisen ja eron jälkeisen elämän aloittamisesta helpompaa myös vanhemmille itselleen.

Ero lapsiperheessä -työn esite on tässä. Katso myös https://apuaeroon.fi/.
Lapsiperheiden eroauttamisen palvelut Etelä-Savon alueella -opas löytyy tästä.

Eroa harkitseville tai jo eronneille vanhemmille sekä heidän lapsilleen on tarjolla monenlaista apua.

Ryhmässä kouluikäisillä lapsilla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan ja tunteitaan vanhempien erosta toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea lapsen selviytymiskeinoja vanhempien eroon litityen. Ryhmä toimii suljettuna.

Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen muoto, josta saadut kokemukset ovat kaikkialla olleet erinomaisia. Se on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa osallistujat työskentelevät koulutettujen vetäjien johdolla.

Menetelmä perustuu psykologi B. Fisherin malliin ja on kehitetty varta vasten suomalaisia erotilanteita ajatellen. Ryhmä soveltuu niin eroa harkitseville, erokriisissä kamppaileville kuin myös niille henkilöille, joiden erosta on jo kulunut aikaa.

Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea myös lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.

Lisätietoja Jarmo Romo
jarmo.romo@violary.fi

Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä auttaa vanhemmuudessa eron jälkeen. Vanhempien ero muuttaa lapsiperheen elämää. Eron jälkeen vanhempien on pohdittava monia lapsen elämän asioita uudesta näkökulmasta ja rakennettava toimivia käytäntöjä arkeen.

Vanhemman neuvo on vertaistukiryhmä eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille. Ryhmässä he voivat jakaa kokemuksiaan eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja sen haasteista sekä etsiä uusia toimintatapoja. Asioita katsotaan sekä lapsen että vanhemmuuden näkökulmasta. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa.

Lisätietoa ryhmästä

Pia Marttala, 044 774 2303, pia.marttala@violary.fi

Eroneuvoissa saa tietoa ja tukea erosta selviämiseen sekä eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita vasta eroa pohtivat sekä jo eronneet vanhemmat yhdessä tai erikseen. Tilaisuudessa on ammattilaisen pitämän alustuksen jälkeen mahdollisuus keskustella eroamiseen sekä vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä kysymyksistä. Eroneuvossa saa tietoa eron vaikutuksista lapsen ja aikuisen elämään sekä siitä, miten vanhemmat voivat parhaiten tukea lasta.

Eroavien vanhempien lisäksi tilaisuuteen voivat osallistua myös läheiset, kuten isovanhemmat tai ystävät. Tilaisuuteen voi osallistua, vaikka omasta erosta olisi kulunut jo pidempi aika.

Eroneuvot ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuuksissa ei anneta juridista neuvontaa tai ohjeistuksia. Tilaisuuden ohjaa Eroneuvo-vetäjä yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Eroneuvo-vapaaehtoiset ovat itse eron läpikäyneitä äitejä ja isiä.

Tilaisuuksista saatu palaute kertoo, että osallistujat hyötyvät tilaisuudesta sekä saavat vertaistukea ja rohkaisua lisätuen hakemiseen. Osallistuminen antaa toivoa omaan selviytymiseen.

VERTAISKAHVILA

Vertaiskahvilat ovat vapaamuotoisia tapaamispaikkoja eronneille vanhemmille, jotka haluavat tutustua muihin eronneisiin aikuisiin. Kahvilassa voi jakaa arjen iloja ja suruja toisten kanssa. Kahvilassa jutustellaan kahvikupin kera yleensä eroamiseen sekä lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset, jotka ovat itsekin eron läpikäyneitä vanhempia.

Lisätietoa ja vapaaehtoisten rekrytointi:

Katriina Noponen, 050 414 3651, katriina.noponen@violary.fi
Sanna Mönkkönen, 044 336 5332, sanna.monkkonen@violary.fi

Miesten asema tarjoaa neuvontaa ja ohjausta eroa harkitseville sekä eronneille miehille.

 

Kumppaneita ja lisätietoa