VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Vanhempien erotessa parisuhde muuttuu vanhemmuussuhteeksi. Yhteinen vanhemmuus jatkuu läpi elämän, vaikka vanhemmat eivät enää olisikaan yhdessä. Suhteen päättyessä ja muuttuessa myös vanhemmuus usein muuttaa muotoaan. Vanhempana joudut tarkastelemaan omaa vanhemmuuttasi ja muokkaat sitä elämäntilannetta ja lapsen tarpeita vastaavaksi.

Mitä yhteistyövanhemmuus on?
Yhteistyövanhemmuudessa on kyse vanhempien tekemästä yhteistyöstä yhteisen lapsensa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Yhteistyövanhemmuus ei ole vanhempien puoliksi tai tasan jakamaa vanhemmuutta, vaan yhteistä vanhemmuutta. Yhteistyövanhemmuus vaatii vanhemmilta toimivaa vuorovaikutusta toistensa kanssa heidän lastansa koskevissa asioissa. Usein vuorovaikutus on toimivampaa ja helpompaa yhdessä sovituissa ja pitkään kypsyneissä eroissa, jolloin eropäätöksen tekijöinä ovat olleet molemmat vanhemmat. Joskus vanhemmat kykenevät päättämään eronsa jälkeen, että tulevat toistensa kanssa toimeen lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällöin yhteistyövanhemmuus nähdään selkeästi yhteisenä tavoitteena, jonka eteen ollaan valmiita tekemään töitä.

Yhteistyövanhemmuus vaatii vanhemmilta tavallisina pidettäviä asioita, mutta jotka eronneille puolisoille voivat vaatia toisinaan suuriakin ponnisteluita. Yhteistyövanhemmuudessa vanhemmilta tarvitaan toisiinsa luottamista, toisen sietämistä, kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea käytöstapoja toista ihmistä kohtaan. Yhteistyövanhemmuudessa joutuu ajoittain joustamaan ja tekemään kompromisseja. Hyvin toimiva yhteistyövanhemmuus on toisen vastaantuloa: yhdessä lapsen asioista keskustelua ja asioista sopimista.

 

 

Toisinaan yhteistyövanhemmuus on kuitenkin prosessi, jonka aikana vanhemmat kasvavat ja vahvistuvat yhteistyövanhemmuuteen. Tähän voi tarvita paljon aikaa, jonka aikana vanhempi käsittelee omia tunteitaan, käy läpi eroa ja lopulta oppii hyväksymään eron. Joskus yhteistyövanhemmuus ei suju ajankulumisenkaan jälkeen. Yhteistyövanhemmuuden ja erosta selviytymisen nähdäänkin kytkeytyvän tiiviisti toisiinsa.

Yhteistyövanhemmuuden keskiössä on lapsi ja lapsen etu. Yhteistyövanhemmuudessa vanhempien tulisi kyetä nostamaan lastaan kokevat asiat keskiöön ja unohtamaan omat keskinäiset ristiriitansa. Lapsen ei tulisi koskaan joutua vanhempien väliin aikuisten välien selvittelijäksi tai viestinviejäksi. On tärkeää, että vanhemmat pystyvät sopimaan tehtävistään ja vastuistaan vanhempina. Asioista keskustelua voi helpottaa, jos kykenee ajattelemaan entisen puolisonsa lapsen isänä tai äitinä, ei niinkään entisenä puolisonaan. Tärkeää on yhteisen vanhemmuuden ymmärrys ja kyky pitää päättyneeseen parisuhteeseen liittyvät tunteet erillään lapsen asioista. Aina tämä ei ole kuitenkaan yksinkertaista, koska eroja on monenlaisia ja erot koetaan yksilöllisesti.

”Lapsen hyvinvointi vanhempien yhteisenä tavoitetilana”

***

Yhteistyövanhemmuuden tueksi:

Yhteistyövanhemmuuden käsikirja. Ammattilaisille suunnattu käsikirjassa yhteistyövanhemmuudesta löytyy osoitteesta: https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/yhteistyovanhemmuus._yhteistyovanhe

Vanhemmuussuunnitelma on vanhempien yhteinen työkalu, jonka tarkoituksena on helpottaa eron jälkisen vanhemmuuden ja vanhempien työnjaon suunnittelua ja vanhempien keskusteluita. Vanhemmuuden suunnitelmaan voit tutustua osoitteessa https://stm.fi/documents/1271139/4816712/Vanhemmuussuunnitelma+osa+3+Suunnitelmapohja

Yhteistyövanhemmuuden tueksi on kehitetty Ensi- ja turvakotien liitossa Kaksi kotia-mobiilisovellus, jonka käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2019. Sovellukseen pääsee tutustumaan osoitteessa: https://ensijaturvakotienliitto.fi/wp-content/uploads/2018/12/Kaksi-kotia-sovellus.pdf?x32058

 

Sanna Poikonen

Hankesuunnittelija

Lapsen osallisuus erossa-hanke

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry

 

 

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa