VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Miten on mahdollista, että täällä, Etelä – Savon maakunnassa, on onnistuttu rakentamaan miltei täydellinen malli lähisuhdeväkivaltatyölle, vieläpä sellaisen malli, josta muut maakunnat ovat kiinnostuneet ja haluavat myös itselleen?

Avainsanat tuolle onnistumiselle ovat pitkäjänteinen yhteistyö, maakunnan väestön tietoisuuden lisääntyminen lähisuhdeväkivallasta, sekä tiiviit ja toimivat kontaktit sekä rakenteissa että työssä. Lisäksi on tarvittu nöyryyttä, kunnioitusta ja kuulemisen taitoa väkivaltakokemusten äärellä sekä toimijoiden yhteinen tahtotila muutokselle.

Etelä – Savon lähisuhdeväkivaltatyön mallin juuret pohjautuvat pitkäkestoiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa. Lisäksi, sanoisin jopa ensisijaisesti, olemme oppineet kuuntelemaan ja kuulemaan heitä, jotka ovat apua tarvinneet, saaneet tai parhaillaan sitä saavat. Tämän kokemuksellisuuden kutsuminen päättämään palvelujen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpitämisestä, on vaatinut asennemuutosta meiltä kaikilta, ja siihen täällä on ollut hyvä ilmapiiri.

Kokemuksellisuuden ymmärtäminen lähisuhdeväkivallasta monipuolisesti, kaikkia koskevana, on ollut edellytyksenä yhteisen ymmärryksen rakentumiselle kaikissa lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistyö on tarkoittanut laaja-alaista keskustelua yhteisissä foorumeissa, joissa on ollut mahdollisuus erilaisiin, kärkkäisiinkin, mielipiteisiin. Pelkkä puhuminen ei  yksin auta, mutta se on luonut tervettä painetta toteutuksen suuntaan. Pelkkä tekeminen ei myöskään auta, mutta tekemisen kautta kerätty kokemuksellinen tieto ja sen hyödyntäminen uudelleen parempien palveluiden rakentamiseksi on luonut pohjan lähisuhdeväkivaltatyölle.

Mielestäni tästä on kysymys Etelä – Savon lähisuhdeväkivaltatyön mallissa. Meillä on olemassa tiiviissä yhteistyössä kehitetty lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen pysyvä malli, jota kehitetään edelleen. Mallin erityisyys piilee siinä, että täällä on ymmärretty mallin toimivan vain, jos jatkuvaa yhteyttä eri tahojen kanssa pidetään yllä, ja siinä, ettei sen rakentuminen ja kehittäminen koskaan lopu.

Mallin elävänä säilyminen edellyttää hieman samoja elementtejä mitä puutarhanhoito; suunnitelmallisuutta, jatkuvaa huoltamista sekä asiantuntijuuden kehittämistä tiedon ja kokemuksen kautta. Eli ei muuta kuin kitkemään väkivallan rikkaruohot pois yhteiseltä turvallisuuden aarimaalta. Siinä työssä meitä kaikkia tarvitaan.

Jarmo Romo
Väkivaltatyön järjestökoordinaattori
Viola ry

 

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa