VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Lähisuhdeväkivallan vastainen työ on erittäin tärkeää ja vaatii onnistuakseen paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Lähisuhdeväkivalta on yhteiskunnallinen ongelma. Meillä on kuitenkin mahdollisuus tuoda apu lähelle sitä tarvitseville ja tieto väkivallasta ja sen seurauksista sekä vaikutuksista kuuluu kaikille.

Koettu väkivalta aiheuttaa pelkoa ja häpeää. Monikaan ei puhu asiasta ulospäin tai tiedä altistuvansa tai kokevansa lähisuhteissaan väkivaltaa. Jalkautuva työ tuo tietoa arjen tasolla niihin ympäristöihin, jossa ihminen elää ja toimii. Jalkautuvaa työtä voi tehdä eri tavoilla huomioiden ihmiset yksilöinä.

Viola väkivallasta vapaaksi ry ssä jalkautuvaa työtä toteutetaan yhdessä mm. Essoten ja muiden järjestötoimijoiden kanssa. Työntekijä voi tulla suoraan sinne missä asiakaskin on ja tuo avun saataville.

Jalkautuvassa työssä hyödynnetään paljon myös luovia menetelmiä kuten liikuntaa, musiikkia, taidetta ja kulttuuria. Työn arjenläheisyys madaltaa kynnystä hakea apua omaan tilanteeseen tai antaa rohkeutta ottaa sitä vastaan.

Ammatilliset tulihenkilöt ja koulutetut vapaaehtoiset tekevät jalkautuvaa työtä esimerkiksi turvakodista arkeen sopeutumisen tueksi. Voidaan asiakkaan toiveen mukaan lähteä lenkille, luontoon tai kahville. Kokemus riittävän turvallisesta ympäristöstä auttaa avamaan vaikeitakin asioita omaan tahtiin.

Lähisuhdeväkivallasta saa ja tulee puhua ja meidän ammattilaisten täytyy huolehtia apu saatavaksi kaikille. On ihmisiä jotka eivät pysty liikkumaan sairauden tai vamman vuoksi, ja väkivalta voi lamaannuttaa niin että on vaikea poistua kotoa.

Jalkautuva työ mahdollistaa keskusteluavun sairaaloiden osastoille, palvelukoteihin, oppilaitoksiin, terveyskeskuksiin ja tapaamispaikkoihin. Kiitos kaikille rohkeille oman kokemuksensa jakaneille, te olette avainasemassa myös työn jatkuvaan kehittämiseen.

Rauhallista syksyn alkua!

Minna
Ohjaaja
Viola ry

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa