VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

TIEDOTE

 

Lähisuhdeväkivaltatyön syksyn 2019 avainhenkilökoulutus

 

Etelä – Savon alueella järjestetään lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilökoulutuksia kaksi kertaa vuodessa (kevät, syksy). Haku seuraavaan, syksyllä 2019 Mikkelissä järjestettävään koulutukseen on käynnistynyt.

Koulutus toteutetaan Etelä – Savon osaamiskeskusverkoston koulutuksena (n. 1,5 op). Koulutetut lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöt ovat valmistuttuaan osa Etelä – Savon alueelle rakennettua lähisuhdeväkivaltatyön osaamisverkostoa ja työskentelevät yksikössään lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöinä.

Avainhenkilötyöskentely tulee olla kirjattuna koulutuksen suorittaneiden toimenkuviin.  Koulutus oikeuttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden vastaanottamiseen ja työskentelyyn noin 2 h/vko sekä toimimaan omissa yksiköissään puheeksiottokouluttajina (yksiköittäin neuvoteltava asia).

Puheeksiottokoulutus (3 h) on hyvä käydä ennen avainhenkilökoulutusta, mutta sen voi suorittaa myös avainhenkilökoulutuksen yhteydessä järjestettävänä erillisenä puheeksiotonkoulutuksena. Hakiessasi avainhenkilökoulutukseen ilmoitus siitä, että oletko käynyt puheeksiotonkoulutuksen, riittää.

Avainhenkilökoulutuksenrunko muodostuu puheeksiottokoulutuksen lisäksi ennakkotehtävästä, neljästä koulutuspäivästä (4 x 4h), niiden väliin sijoittuvista välitehtävistä (3) sekä lopputehtävästä.

Syksyn 2019 koulutuspäivät ovat: to 5.9, to 26.9, to 17.10, to 7.11. Koulutukset toteutetaan aamupäiväkoulutuksina (9.00 – 13.00). Poikkeuksena to 5.9 järjestettävä koulutus, joka on iltapäiväkoulutus (12 – 16).

Koulutuksen päätöstilaisuus, jossa koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen (Hyvät käytännöt – seminaari) järjestetään Mikkelissä vk:lla 48.

Tarkemmat tiedot koulutusrungosta, päiväohjelmista, paikasta, seminaaripäivästä yms. ilmoitetaan koulutukseen ilmoittautuneille myöhemmin.

Koulutukseen voi ilmoittautua sähköpostitse: jarmo.romo@violary.fi tai kari.hallikainen@violary.fi

Tervetuloa koulutukseen!

 

 

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa