VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Uusi laki koskien lapsen huoltoa astuu voimaan 1.12.2019. Tämä tuleva laki painottaa vanhempien sovinnollisuutta, yhteistoimintaa ja lapsen oikeutta läheisiin ihmissuhteisiin eron jälkeen. Se painottaa myös lapsen osallisuuden vahvistamista ja lapsen mielipiteen selvittämistä.    Miten vanhempien yhteistoiminta ja sovinnollisuus on mahdollista silloin, kun perhe-elämän aikana on koettu väkivaltaa ja turvattomuutta? Kuinka huoltajat pystyvät suojelemaan lasta väkivallalta ja samalla tukemaan lapsen suhdetta läheisiin ihmissuhteisiin?   Väkivalta päättyy harvoin kokonaan eroon, se voi muuttaa muotoaan. Usein se näyttäytyy ammattilaisille riitelynä, kontrollointina, eri viranomaisille tehtyinä ilmoituksina, kyvyttömyytenä sopia asioita ja luottaa toiseen.  Yhteistyövanhemmuus eron jälkeen on mahdollista vasta kun väkivaltaa käyttänyt vanhempi sitoutuu väkivallattomuuteen ja kaikki osapuolet saavat apua väkivaltakokemuksiin. Toisinaan tavoite rinnakkaisvanhemmuudesta on realistisempi, kuin yhteistyövanhemmuuden tavoittelu.  

 Tilanne on myös auttajille vaikea. Ammattilaisten voi olla hyvin haastavaa tunnistaa vaativat erotilanteet ja niiden vaarat, eikä toimivia työkäytäntöjä valitettavasti perheiden auttamiseen juuri ole. Perheen kanssa työskentelevät monet tahot, esimerkiksi lastenvalvoja, lastensuojelu, terveydenhuolto, oikeuslaitos ja mahdollisesti poliisi. Pulmalliseksi on muodostunut tiukat raja-aidat, salassapitovelvollisuus, yhteisen tietoperustan puuttuminen sekä tiedon hajanaisuus.  Nämä pulmat vaarantavat lapsen oikeudet ja turvallisuuden. Kuitenkin vastuu lapsen suojaamisesta ulottuu laajasti eri viranomaisille.   

Kärjistyneissä eroissa vanhempien välillä on mahdollisesti vakavia ristiriitoja, väkivaltaa, väkivallan uhkaa, eron jälkeistä vainoa sekä lapsikaappauksen tai pahimmillaan perhesurman riski.  Lapselle tilanne on vakava riski ja omiaan vaarantamaan hänen kasvunsa, kehityksensä ja turvallisuutensa. Lapselle turvattomuuden tunne voi syntyä niin eri asioista kuin meille aikuisille, mutta aikuisen velvollisuus on kuunnella ja pysähtyä lapsen kokemuksen äärelle. Lapsen tunteet sekä tarpeet tarvitsevat tilaa sekä hyväksyntää. Lasten hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että eron jälkeen riskitilanteet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja riski- ja uhka-arvio tehdään lapsikohtaisesti. Lapsi tarvitsee myös suojaa vanhempien välisiltä konflikteilta ja erityisesti niiden kohteeksi joutumiselta. Tutkimusten mukaan valtaosalla riitelevien vanhempien lapsista on psyykkistä oireilua, joista vakavatasoista oireilua esiintyy kolmasosalla osalla lapsista. 

Useat vanhemmat ja ammattilaiset pohtivat, että mistä saisi työkaluja lapsen kuulemiseen? Miten lapsen ääni ja kokemukset saataisiin näkyville meille aikuisille myös haastavissa erotilanteissa? Lasten suojaaminen vanhempien eron jälkeiseltä väkivallalta edellyttää uhrien tunnistetuksi ja kohdatuksi tulemista. Useat toimijat ovat tuoneet esille, että parhaita kokemuksia lasten tilanteen parantamiseksi on saatu kun perheen kanssa on työskennelty yhdessä eri ammattilaisten kanssa. Hollannissa kokeneet perheterapeutit ovat kehittäneet No Kids in the Middle -menetelmän haastaviin erotilanteisiin. Menetelmässä työskennellään vanhempien, lasten ja heidän läheistensä kanssa ryhmissä ohjatusti, ja menetelmän keskeinen tavoite on saada käännettyä huomio lapsiin ja saada heidän äänensä kuuluville. Menetelmästä on saatu hyviä tuloksia ja osa vanhemmista on kokenut pääsevänsä eteenpäin pitkään jatkuneesta vaikeasta tilanteesta.   Lähipiirin ja ammattilaisten tuella ja opastuksella rinnakkaisvanhemmuuteen osa vanhemmista on saanut helpotusta tilanteeseensa ja saanut käännettyä huomionsa lapsiin.  

Lapsella on oikeus hyvään vanhemmuuteen myös eron jälkeen. 

Emmi Heikkinen ja Heli Isotalus 

Turvassa-hanke, Viola ry 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/hankkeet/#turvassa 

 

 

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa