VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Lapsen oikeus turvallisuuteen

Tänään 20.11. vietetään Lapsen oikeuksien päivää. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on valtioita sitova ihmisoikeussopimus, jonka hyväksymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi tasan 30 vuotta. Lapsen oikeus kotiin, jossa on turvallista ja hyvä olla, on tärkeä osa sopimusta. Mutta mikä lapselle sitten on turvallista?

Yksinkertainen vastaus on, että lapsen pitää olla turvassa kaikenlaiselta väkivallalta ja kaltoinkohtelulta (myös niiden todistamiselta). Tämä ei kuitenkaan vielä itsessään riitä. Turvallisuus on paljon muutakin kuin vaaroilta ja uhkaavilta tilanteilta välttymistä. Etenkin silloin, kun lapsi on joskus joutunut niitä kokemaan, voi sisäisen turvallisuuden tunteen saavuttaminen vaatia paljon, vaikka lapselle haitalliset kokemukset eivät enää toistuisikaan. Traumaattiset kokemukset säilyvät kehossa ja mielessä, eivätkä ne lakkaa vaikuttamasta lapsen kokemukseen turvallisuudesta heti kun ympäristössä ei ole enää välitöntä vaaraa.

Kokeakseen olevansa turvassa lapsen täytyy voida luottaa ympärillään oleviin aikuisiin. Siihen, että heiltä saa huolenpitoa ja turvaa aina tarvittaessa. Ja siihen, että aikuinen pystyy kohtaamaan lapsen kaikkine tunteineen. Turvallisessa ympäristössä lapsi voi ilmaista monenlaisia tunteita ja ajatuksia pelkäämättä, että jotain pahaa tapahtuu. Myös rajat ovat lapselle tärkeitä, mutta niiden vetämisestä ei pidä tulla lapselle kokemusta uhasta tai hylkäämisestä. Turvalliset rajat viestittävät lapselle, että tilanne on aikuisen hallinnassa ja vastuulla, eivätkä että lapsessa olisi jotain vikaa. Turvallisen aikuisen kanssa lapsella on tunne, että hän saa olla huoletta oma itsensä.

Jos lapsi on joutunut kokemaan turvattomuutta, voi turvallisuuden tunteen rakentaminen olla haastavaa turvallisessakin ympäristössä. Lapsi voi tarvita hyvin paljon tukea ja vaatia aikuiselta suuren määrän huomiota ja kärsivällisyyttä. Paraskin vanhempi tarvitsee tässä tehtävässä paljon voimavaroja. Tärkeä osa turvallisuuden tunteen rakentamista onkin usein se, että vanhempi ottaa vastaan apua sekä itselleen että lapselle. Tämä viestittää myös lapselle sitä, että haastavien tilanteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Tärkeä osa turvallisuutta onkin kokemus siitä, että apua on saatavilla.

Noora Nuutinen
Psykologi
Viola – väkivallasta vapaaksi ry

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa