VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea teki 5. maaliskuuta 2018 ratkaisunsa Suomessa tehtyä perheväkivaltaa ja lapsen huoltajuutta koskevassa valitusasiassa. Ratkaisussa todettiin, että tapauksessa on loukattu YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamiseen tehtyä yleissopimusta. Kyseinen ratkaisu oli ensimmäinen Suomea koskeva ratkaisu. Sen viesti on selkeä ja merkittävä – valtiolla on velvollisuus turvata asianosaisia perheväkivallalta ja viranomaisten on perehdyttävä lapsen tilanteeseen huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti huoltoon liittyvissä ratkaisuissa. Ratkaisussa merkittävää on lisäksi se, että komitea kehottaa tarkastelemaan vanhemmuuden laatua ja väkivallan vaikutuksia vanhemmuuteen erityisesti silloin kun tehdään päätöksiä lapsen huollosta.

Suomessa on tehty väkivallan vastaista työtä vuosikymmeniä. Väkivalta, sen läsnäolo perheissä, erotilanteissa ja eron jälkeen on asia, joka vaikuttaa vanhemmuuteen. Jostain syystä meillä on kuitenkin vähän sellaisia tilanteita, joissa tarkastellaan sitä, miten väkivalta vaikuttaa vanhemmuuteen. Perheväkivalta ja eron jälkeinen vaino, kuten myös vieraannuttaminen ovat todellisia ilmiöitä, joiden tunnistaminen on hyvä alku, mutta ei missään nimessä riittävää.

Lapselle tärkeintä on turvallisuus.

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa