My Space, Not Yours! -hanke (2015-2019)
Toimintamalli seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ennaltaehkäisyyn

eefa5330c6c805e8a3060dee40f4cf7e_f631

My Space, Not Yours! -hankkeessa (2015- 2019) on kehitetty ennaltaehkäisevä toimintamalli nuorten kokeman seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan sekä fyysisen uhan ennaltaehkäisemikseksi. Hanketta hallinnoi Viola – väkivallasta vapaaksi ry yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Hanketta rahoitti STEA.

Hankkeessa on kehitetty seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ja seurusteluväkivaltaa käsitteleviä oppimiskokonaisuuksia sekä muita menetelmiä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusta sekä nuorten palveluja ja koulutettu ammattilaisia näiden käyttöön sekä aiheiden tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. Oppilaat ja opiskelijat ovat osallistuneet kehittämistyöhön.

Hanke päättyy toukokuussa 2019, ja sen aikana tuotetut materiaalit ovat sen jälkeenkin ammattilaisten vapaasti käytettävissä.
Mikkelissä koulujen lukuvuosisuunnitelmiin on kirjattu, että jokaisessa yläkoulussa opetetaan hankkeessa pilotoituja oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa on luotu väkivalta- häirintä tai niiden epäilytilanteisiin ohjauspolku , joka on käytössä Mikkelin kouluissa ja oppilaitoksissa. Kouluihin ja oppilaitoksiin on koulutettu väkivaltatyön avainhenkilöitä, jotka vastaavat oppilaitosten väkivaltatyöstä.

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
Seksuaalisuutta loukkaava väkivaltaa esiintyy eri muodoissa. Fyysisessä muodossa se näyttäytyy loukkaavana kosketteluna, seksiin tai seksuaalisiin tekoihin pakottamisena, uhkailuna, maksun tarjoamisena seksistä tai raiskauksena. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta voi myös olla epämiellyttävää eleilyä ja ilmeilyä. Seksuaalissävytteinen nimittely tai epämiellyttävä vihjailu loukkaavat toisen seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta. Sosiaalinen media omalta osaltaan mahdollistaa seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan toteuttamista tehden helpoksi identiteetin salaamisen, seksuaaliset ehdottelut ja seksuaalisten kuvien pyytämisen ja lähettämisen.

Jos kohtaat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa
Kun on kyse väkivallasta, niin on tärkeää muistaa ettei se ole sinun syytäsi. Väkivalta on aina rikos eikä sitä tarvitse kenenkään hyväksyä. Älä jää asian kanssa yksin, vaan kerro tapahtuneesta luotettavalle henkilölle. Jos olet alaikäinen kerro asiasta turvalliselle aikuiselle tai viranomaiselle. Sinulla on oikeus tehdä tapahtuneesta rikosilmoitus. Vaikka tapahtuneesta olisi kulunut jo aikaa, koskaan ei ole liian myöhäistä hakea apua!

My Space, Not Yours! -hanke FacebookissaYouTubessa ja Instagramissa.

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

Alla olevat materiaalit ovat vapaasti ladattavissa omaan käyttöön.

Seksuaalinen häirintä
Yhden oppitunnin tuntisuunnitelma
Ei meidän koulussa -materiaalin mukaan. Soveltuu käytettäväksi esimerkiksi 8. ja 9. lk:n terveystiedon tunnilla. Toimii hyvin keskustelun pohjana aiheelle.

Netti, media ja minä
Eri materiaaleista muokattu viiden oppitunnin kokonaisuus, joka voidaan toteuttaa monialaisesti (esim. äidinkielen tai opotunnilla). Sopii kaikille yläkouluikäisille.

Tunteiden ilmaisu ja mielipiteet
Kahden oppitunnin kokonaisuus tunteista; sisältää myös tunteita käsittelevän näytelmän tekemisen. Sopii esim. 7. lk:n ilmaisutaidon, terveystiedon tai opon tunnille.

Tunteiden tunnistaminen ja omat rajat
Neljän oppitunnin kokonaisuus tunteista ja omien rajojen tunnistamisesta. Sopii esim. 7. ja 8. lk:n ilmaisutaidon, terveystiedon tai opon tunnille.

Omat rajat!
Kahden oppitunnin kokonaisuus omien rajojen tuntemisesta. Sisältää myös aiheeseen liittyvän näytelmän. Sopii esim. 7. ja 8. lk:n ilmaisutaidon, terveystiedon tai opon tunnille.

Seurusteluväkivalta
Prezi-esitys liittyen seurusteluväkivallan käsittelyyn. Sisältää kaksi Preziä, yhteensä kaksi oppituntia. Lisäksi osallistavat tehtävät oppilaille. Sopii esim. 9. lk:n yhteiskuntaopin tunnille tai monialaisesti käytettäväksi.
1. tunti
2. tunti

Lisämateriaalia : Seurusteluväkivalta oppituntien tueksi opettajalle

Väkivallan myytit, seksuaalinen väkivalta ja nettikiusaaminen
Prezi-esitys monipuolisesti lähisuhdeväkivallan ilmiöistä. Soveltuu sekä lukioon että ammattikouluun.

Seurusteluväkivalta
Nuorten seurusteluväkivaltaa koskevat caset menetelmäoppaassa sivulla 42. Soveltuu esimerkiksi lukion terveystiedon tunnille tai ammattikouluun.

Somessa ja ammattialoilla tapahtuva häirintä/kiusaaminen

”Tää lähtee jakoon” -video: tekstitetty ja tekstittämätön
”Asiakas ei ole aina oikeassa” -video: tekstitetty ja tekstittämätön
”Potilas ei ole aina oikeassa” -video: tekstitetty ja tekstittämätön

Videot soveltuvat toisen asteen oppitunneilla käytettäviksi.

Opinnäytetyöt

Linkkejä lisätiedon lähteille:

Amnestyn Mun rajat -opetusmateriaali
Ei meidän koulussa -opetusmateriaali
Right to Choose
Nuorten Exit
Poikien Puhelin
Väestöliiton nuorten sivut
Turvataitoja nuorille – opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn
Taitavaa ja turvallista tunneosaamista perusopetukseen
Ihmisoikeudet.net: Seksuaalioikeudet
MLL:n nuortennetti
MLL – Seksuaalinen häirintä
Nettiturvakodin lasten ja nuorten sivut
Rikosuhripäivystyksen nuorten sivut
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Maailmankoulu
Poliisi

Hankkeesta lisätietoja antaa 

Maria Merta
044 529 3265
maria.merta@violary.fi

Kumppaneita ja lisätietoa