Maksusitoumuksen vaativat palvelut

Lastensuojelun edunvalvonta

Lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa

Lain mukaan lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos on perusteltua syytä olettaa, 1) ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja 2) edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.
– Lastensuojelulain (LSL)  4. luku §§ 20–24

Edunvalvojan tehtävänä on selvittää lapsen toivomus ja mielipide sekä määrittää lapsen etu. Hänen tärkein tehtävänsä on edustaa lasta, tuoda näkyville lapsen mielipidettä ja sitä, mikä olisi lapsen kannalta paras ratkaisu.
– Käsikirja lastensuojelun edunvalvonnasta s. 37


Edunvalvoja tarvitsee aina käräjäoikeuden päätöksen (LSL 22 §).


Perheasioiden sovittelu
 

Avioliittolaki 5 luku §§ 20–21

Sovittelu on paikallaan silloin, kun asianosaisten on vaikea sopia erosta ja siihen liittyvistä asioista erityisesti alaikäisten lastensa huoltajuudesta ja asumisesta ja yhteydenpidosta.

Sovittelu voidaan aloittaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun ero tulee perheessä puheeksi ensimmäisen kerran. 

Sovittelu on mahdollista myös eron jo tapahduttua, mikäli asioista sopiminen on mahdotonta ilman ulkopuolista apua. 

Ero itsessään ei ole välttämättä traumaattinen kokemus, mutta huonosti hoidettu eroprosessi ja vanhempien kiistat voivat vakavastikin vaarantaa ja järkyttää lapsen mieltä.

 

Kumppaneita ja lisätietoa