Miesten asema

tienhaara-esimerkkikuva

 ”Asiakkuudesta kumppanuuden kautta osallistuvaksi kansalaiseksi” 

Miesten asemalla kohdataan mies yksilönä, yhteisönsä ja yhteiskunnan jäsenenä. Toiminta on tarkoitettu miehille ja heidän läheisilleen sekä miesten kanssa työskenteleville. Työmuotoina ovat yksilö-, pari-, perhe-  ja verkostotyö, joita tukevat miesten omat kokemukset ja vertaisuus.

Periaatteena on miehen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja nähdä hänet muuna kuin ongelmien summana. Tavoitteena on edesauttaa miesten palvelujen saantia silloinkin, kun heidän tarpeensa eivät ole vielä riittävästi tunnistettavissa. Siten voidaan toimia ennakoivasti ja miesten omaa hyvinvointia ja hyvinvoinnin kokemusta edistävästi.

Miesten asema tarjoaa koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta miestyön erityiskysymyksissä.
Miesten aseman työntekijöihin kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun
•    ei tiedä, kuka tai mikä auttaa,
•    tai kun on muuten vain hukassa.

Miesten asemalla on myös omat verkkosivut.

Miesten asema -hankkeen loppuraportti.

Katriina Noponen ja Pasi Juuti

Kumppaneita ja lisätietoa