Vertais- ja kehittämistyö

Vertaisryhmätoiminta on oleellinen osa VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n väkivaltatyötä. Osa ryhmistä on avoimia, osa suljettuja. Avoimeen ryhmään voi liittyä missä vaiheessa tahansa, suljettu ryhmä vakioituu yleensä kahden ensimmäisen kerran jälkeen. Mikäli haluat osallistua ryhmän toimintaan, ota yhteyttä ryhmän vetäjään tai suoraan VIOLA ry:n toimistoon. Ryhmät ovat maksuttomia.

VIOLA ry tarjoaa mahdollisuuden keskustella lähisuhdeväkivallasta, sen vaikutuksista ja toipumisesta ammatillisen vertaisen kanssa. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, ja halutessasi kirjoittaa vaikka nimettömänä.
vertaistyo@violary.fi tai 015 365 330

 

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:ssä on toiminut syksystä 2014 alkaen kaikille avoin lähisuhdeväkivaltatyön kehittäjäryhmä. Kehittäjäryhmä toimii osana lähisuhdeväkivaltatyön osaamiskeskusrakennetta Mikkelin seudulla, ja ryhmässä jaetaan lähisuhdeväkivaltaan liittyviä palvelukokemuksia ja ilmiöstä nousevia erilaisia teemoja. Kehittäjäryhmän jäsenet voivat kutsua vierailijoita ryhmään, esimerkiksi viranomaisia tai muita asiantuntijoita. Tarkoituksena on, että julkisten palveluiden ja järjestöjen toimijat sekä palvelujen saajat kohtaavat yhteisissä keskusteluissa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmään:

Minna Goman, 050 324 4413, minna.goman@violary.fi

Vanhemmuutta tukeva ryhmä on tarkoitettu omissa lapsuuden ihmissuhteissaan traumatisoituneille äideille (myös isille voidaan aloittaa oma ryhmä, jos sille on kysyntää).

Lapsuudenaikaisesta kaltoinkohtelusta tai ruumiillisesta tai henkisestä laiminlyönnistä selviytyneiden vanhempien on usein vaikea arvostaa riittävästi itseään ja luottaa kykyihinsä vanhempana. Erilaiset vaikeat tunteet kuten suuttumus, suru, häpeä, pelko, epäluottamus, hämmennys tai yksinäisyys voi mutkistaa ja kuormittaa arkea. Elämä lapsen kanssa voi laukaista kivuliaita tunteita ja muistumia omasta menneisyydestä.

Vakautta vanhemmuuteen -ryhmän tavoitteena on, että osallistujat saavat lisää keinoja tunnistaa ja ymmärtää vaikeuksiaan sekä tietoa niihin vaikuttamisesta traumatietämyksen avulla. Ryhmän painopiste on nykyisten, arjessa näkyvien haasteiden kanssa työskentelyssä. Ryhmässä ei keskustella yksityiskohtaisesti omista lapsuudenaikaisista traumaattisista kokemuksista. Ryhmään osallistuu 5-8 vanhempaa. Ennen ryhmän alkua tapaamme kaikki ryhmäläiset ja arvioimme jokaisen kanssa yhdessä, onko ryhmä juuri hänen tarpeisiinsa sopiva.

 

Violassa rantautetaan Suomeen ja mallinnetaan suomalaiseen kontekstiin lapsen ja vanhemman turvallista vuorovaikutusta rakentavaa kansainvälistä mallia Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy (CPC-CBT) työmuodoksi perheille, joissa vanhempi on kohdistanut ruumiillista kurittamista lastaan kohtaan tai harjoittanut muuta painostavaa kasvatusmenetelmää. Myös perheet, joissa vanhempi on huolissaan ja pelkää oman käytöksensä johtavan ruumiilliseen kurittamiseen, ovat tervetulleita osallistumaan ryhmään. Kasvatuskeinojen muuttaminen toimivimmaksi on keskeistä. Työskentely voi olla ryhmätoiminnan lisäksi myös yhden perheen kanssa tehtävänä työskentelynä.

Mallissa on tapaamisia kerran viikossa, yhteensä noin 16 kertaa. Vanhemmille ja lapsille on omat ryhmänsä samanaikaisesti, ja jokainen tapaamiskerta päättyy vanhempien ja lasten perhekohtaiseen tapaamiseen.

Toimintamallin pilotoinnit ovat alkaneet alkuvuodesta 2018, jolloin Merja Kortelainen ja Pia Marttala vetävät alustavan pilotin. Käymme uusien toimintaan haluavien kanssa keskustelua toiminnasta ja suunnittelemme toteutusta perheiden tarpeiden mukaiseksi.

Lisätietoja kehittämistyöstä ja toimintamallin mukaiseen työskentelyyn pääsemisestä voi kysyä Merjalta, 044 529 0009, merja.kortelainen@violary.fi.

Ryhmässä kouluikäisillä lapsilla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan ja tunteitaan vanhempien erosta toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea lapsen selviytymiskeinoja vanhempien eroon litityen. Ryhmä toimii suljettuna.

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa, ja ryhmään mahtuu kahdeksan osallistujaa kerrallaan.

Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä auttaa vanhemmuudessa eron jälkeen. Vanhempien ero muuttaa lapsiperheen elämää. Eron jälkeen vanhempien on pohdittava monia lapsen elämän asioita uudesta näkökulmasta ja rakennettava toimivia käytäntöjä arkeen.

Vanhemman neuvo on vertaistukiryhmä eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille. Ryhmässä he voivat jakaa kokemuksiaan eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja sen haasteista sekä etsiä uusia toimintatapoja. Asioita katsotaan sekä lapsen että vanhemmuuden näkökulmasta. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa.

Lisätietoa ryhmästä :

Pia Marttala, 044 774 2303, pia.marttala@violary.fi 

Vanhemman neuvo -ryhmistä lisätietoa täältä.

 

Vertaistukiryhmä eronneille ja eroamassa oleville.

Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen muoto, josta saadut kokemukset ovat kaikkialla olleet erinomaisia. Se on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa osallistujat työskentelevät koulutettujen vetäjien johdolla.

Menetelmä perustuu psykologi B. Fisherin malliin ja on kehitetty varta vasten suomalaisia erotilanteita ajatellen. Ryhmä soveltuu niin eroa harkitseville, erokriisissä kamppaileville kuin myös niille henkilöille, joiden erosta on jo kulunut aikaa.

Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa kolme tuntia kerrallaan. Kokoontumisia on yhteensä 11. Osallistuaksesi ryhmään tarvitset kirjan Marianna Stolbow, Erosta eteenpäin tai Bruce Fisher, Jälleenrakennus. Muuten ryhmä on maksuton.

Lisätietoja:
jarmo.romo@violary.fi

 

VEroneuvoissa saa tietoa ja tukea erosta selviämiseen sekä eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita vasta eroa pohtivat sekä jo eronneet vanhemmat yhdessä tai erikseen. Tilaisuudessa on ammattilaisen pitämän alustuksen jälkeen mahdollisuus keskustella eroamiseen sekä vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä kysymyksistä. Eroneuvossa saa tietoa eron vaikutuksista lapsen ja aikuisen elämään sekä siitä, miten vanhemmat voivat parhaiten tukea lasta.

Eroavien vanhempien lisäksi tilaisuuteen voivat osallistua myös läheiset, kuten isovanhemmat tai ystävät. Tilaisuuteen voi osallistua, vaikka omasta erosta olisi kulunut jo pidempi aika.

Eroneuvot ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuuksissa ei anneta juridista neuvontaa tai ohjeistuksia. Tilaisuuden ohjaa Eroneuvo-vetäjä yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Eroneuvo-vapaaehtoiset ovat itse eron läpikäyneitä äitejä ja isiä.

Tilaisuuksista saatu palaute kertoo, että osallistujat hyötyvät tilaisuudesta sekä saavat vertaistukea ja rohkaisua lisätuen hakemiseen. Osallistuminen antaa toivoa omaan selviytymiseen.

Lisätietoa katriina.noponen@violary.fi

VERTAISKAHVILA

Vertaiskahvilat ovat vapaamuotoisia tapaamispaikkoja eronneille vanhemmille, jotka haluavat tutustua muihin eronneisiin aikuisiin. Kahvilassa voi jakaa arjen iloja ja suruja toisten kanssa. Kahvilassa jutustellaan kahvikupin kera yleensä eroamiseen sekä lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset, jotka ovat itsekin eron läpikäyneitä vanhempia.

Lisätietoa ja vapaaehtoisten rekrytointi:

Katriina Noponen, 050 414 3651, katriina.noponen@violary.fi
Sanna Mönkkönen, 044 336 5332, sanna.monkkonen@violary.fi

 

 

Kumppaneita ja lisätietoa