Koulutuspalvelut

VIOLA tuottaa erityiskoulutusta ja -osaamista lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn niin kansallisella kuin  kansainväliselläkin tasolla.

  1. Move!-koulutukset (A)
  2. Yksilöllisesti suunnitellut koulutukset esim. työyhteisöille
  3. Väkivaltatyön erikoistumisopinnot yhteistyönä paikallisten oppilaitosten kanssa
  4. Erityisasiantuntijaluennot
  5. Seminaarit
  6. Hanketyön osaamiskoulutukset
  7. Ryhmänohjaajaopinnot

Tukee ja täydentää alueellista perus- ja ammatillista opetusta järjestön näkökulmasta tuomalla käyttöön kokemusasiantuntijuuden näkökulman. Verkostoitumista hyödyntämällä VIOLA toteuttaa yhdessä muitten järjestöjen kanssa koulutuksia esim. turvallisuuden näkökulmasta peruskoulun eri asteille.

Tiivis yliopistoyhteistyö sekä koulutuksen että tutkimuksen alueella mahdollistaa kehittävän työotteen ja tuottaa uusia työskentelymenetelmiä väkivaltatyöhön. Verkostoituminen eri yliopistojen kanssa vahvistaa erityisosaamista valtakunnallisesti ja avaa myös väyliä kansainväliseen yhteistyöhön.

VIOLAssa koulutuspalveluista vastaa Jarmo Romo.

Kumppaneita ja lisätietoa