Maksulliset palvelut

VIOLA ry:n myytävät palvelut ja tuotteet 2018

VIOLA ry tarjoaa sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.
VIOLA ry tarjoaa konsultaatiota erilaisissa lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Työnohjauksellinen konsultaatio 100 € / tunti.
Lyhenne tulee sanoista motivoituminen ja verkostoituminen. Move!-ohjelmassa työskennellään lähi- ja perheväkivaltailmiön kanssa. Kyseessä on ohjelmakokonaisuus, jonka tavoitteena on motivoida asiakasta työskentelemään väkivaltaisen käyttäytymisen lopettamiseksi. Move!-menetelmä antaa työntekijälle konkreettisen työkalunpuheeksi ottamiseen ja motivointiin. Ohjelmassa tarjotaan osallistujalle mahdollisuutta keskustella omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestään ja tutkia sen merkitystä.

Työskentely kohdennetaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja sen esiintymismuotoihin portaittain syventäen. Ohjelman käyttöönottokoulutuksia (Move! A) järjestetään yhteistyössä VIOLA ry:n ja Itä-Suomen rikosseuraamusalueen kanssa pienryhmäkoulutuksina. Ohjelma soveltuu työkaluksi työntekijöille, jotka kohtaavat työssään ihmisiä, joilla on ongelmia perhe-, lähi- tai parisuhteissaan. Ohjelmaa on testattu sekä avo- että laitosolosuhteissa monen vuoden ajan.

Kumppaneita ja lisätietoa