Muut palvelut

VIOLA markkinoi, tuottaa, toimittaa ja tukee julkaisuja, jotka on kohdennettu lähisuhdeväkiväkivaltatyön näkyväksi tekemiseen. Esimerkkinä kokemusasiantuntijat, opinnäytetyöt, kirjallisuus yms. julkaisut, joissa VIOLA on mukana. Erityisosaamisen yksi kulmakivi on oman julkaisusarjan ja ammattikirjallisuuden tuottaminen (valistustyö).

VIOLA toimii asiantuntijayhteisönä, josta voi tilata osaamista lähisuhdeväkivallan erityiskysymysten ratkaisemiseksi konsultaation lisäksi yhteistyökumppanuutena.

VIOLA tarjoaa työparityöskentelyä väkivaltakysymyksissä. Meillä on monipuolista osaamista, josta voidaan koostaa tarpeen mukaan erilaisia kokoonpanoja. Esimerkkinä nais-, mies- ja lapsinäkökulmien dialoginen keskustelu perheväkivaltakysymysten äärellä. Pidämme tärkeänä kokemuksen ja tiedon yhteensovittamista, kuten kokemusasiantuntijan ja auttajan yhdessä rakentama vuoropuhelu siitä, mistä on tärkeä puhua ja miten.

Perheterapeuttinen viitekehys mahdollistaa erilaisten perhetyön menetelmien käytön ja uusien menetelmien kehittämistyön yhdessä alueella toimivien perhetyötä tekevien viranomaisten kanssa.
VIOLAn työskentelytapaan kuuluu lastensuojelullinen ja perhekeskeinen näkökulma; koko perhe huomioidaan tiiviissä tiimityöskentelyssä mies-, nais- ja lapsityön kanssa.

Kumppaneita ja lisätietoa