VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Latinankielinen sanonta primus inter pares tarkoittaa suomeksi ensimmäinen vertaistensa joukossa. Sanonta on liitetty erityisesti Rooman ensimmäisiin keisareihin, jotka halusivat välttää diktaattorin julkikuvan. Vertaisuus on samanarvoisuutta, tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. Synonyymit vertaisuudelle ovat vahvasti arvolatautuneita. Latautuneita siitä, että olemme kaikki yhtä arvokkaita. Mutta mitä suuremmissa määrin vertaisuus on kohtaamista ja kohdatuksi tulemista. Se on astumista pois jostain ja tulemista johonkin. ”Kun mä tulen tähän tilaan, se riittää. Täällä mä tiiän että ilman että kukaan puhuu mitään, minua ymmärretään. Se on tää tila. Täällä on turvallista”. *

Vertaisuudesta puhutaan paljon ja siitä käytetään monenlaisia ilmaisuja kuten verraton vertaisuus tai vertaisuus voimavarana. Vertaisuus väkivaltatyössä on myös paljon muuta kuin verrattomuutta, iloa ja kahvin juomista. Vertaisuus on ainutlaatuista myös siksi että ”se peili löytyy siitä vastapäätä”. Ja ”kun mä näen tossa sen toisen, jolla on kaikki samalla tavalla, yhtäkkiä löytyy sanoja”. Ne ovat sanoja, joita kukaan toinen ei osaisi sanoa. Ja jos osaisikin, ne eivät tuntuisi samalta. Kaikessa hienoudessaan vertaisuus tekee myös kipeää; se tuntuu omissa nahoissa, kun tietää mitä toinen käy läpi. Ja samalla muistaa omat kipunsa. ”Sä kysyit niin monta kertaa, tuletko ryhmään ja aluksi se tuntui ihan kammottavalta ajatukselta. Mut sitten kun aika oli oikea niin tää on ihan parasta.”

Ryhmä on enemmän kuin osiensa summa ja niiden osien summautumista ei välttämättä pysty ennalta arvaamaan. Työntekijänä koen vertaisryhmässä osana olemisen etuoikeudeksi. Koen olevani osa ilmiötä, jota ei missään muussa kontekstissa ole mahdollista päästä todistamaan; ymmärrystä, lohdutusta, iloa ja huumoria, haasteita, kysymyksiä ja vastauksia.

Ja niitä maagisia hiljaisuuksia.

Jonna

Tukikeskus Varjo

Tukikeskus Varjon vertaistuellinen chat joka torstai klo 18-20!

*Blogissa käytetyt sitaatit ovat Tukikeskus Varjon vertaisryhmästä.

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa