VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Forum-teatteri lähisuhdeväkivaltatyön koulutusmenetelmänä

Saumuri-hankkeessa kokeiltiin 2015–2017 osallistavaa teatteria lähisuhdeväkivaltatyön koulutusten järjestämisessä. Tähän oppaaseen on koottu vinkkejä forum-teatteriin perustuvan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Share This Project:
Kumppaneita ja lisätietoa