VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Jaettu asiantuntijuus kehittäjäryhmätoiminnassa – Kokemustiedon ja asiantuntijatiedon hyödyntäminen lähisuhdeväkivaltatyössä

Client Name ongoing - Jun 2011
Visit Site

Tässä raportissa esitellään Saumuri-hankkeessa pilotoituja tapoja hyödyntää kokemustietoa ja asiantuntijatietoa lähisuhdeväkivaltatyön kehittämistyöskentelyssä. Hankkeessa pilotoitiin muun muassa kehittäjäryhmätoimintaa ja lähisuhdeväkivaltatyön kokemusasiantuntijakoulutusta.

 

Share This Project:
Kumppaneita ja lisätietoa