VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

”Kovat jätkät on isiä”

Opinnäytetyö
Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2010
Siirry julkaisuun

Viola ry:n iskäryhmän isien kokemukset omasta isyydestään ja siihen saamastaan tuesta
Opinnäytetyö
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma
Asta Tuikkanen

Share This Project:
Kumppaneita ja lisätietoa