VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

”Mua ei kuunneltu”

Opinnäytetyö
Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2011
Siirry julkaisuun

Tuki, apu ja väkivalta kokemusasiantuntijoiden silmin.

Mariia Hämäläinen
Anna Puustinen

Share This Project:
Kumppaneita ja lisätietoa