VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Sijaisperheessä elävien lasten vaikeiden kokemusten käsittely

Opinnäytetyö
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki 2010
Siirry julkaisuun

Vertaisryhmätoiminnan merkitys kokemusten käsittelyssä

Share This Project:
Kumppaneita ja lisätietoa