VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Sosiaalista toimintaa, kulttuuria ja kasvamista

Pro gradu -tutkielma
Kuopion yliopisto - yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2008
Siirry julkaisuun

Sosiokulttuurinen innostaminen perhekuntoutustyössä

Jaana Kainulaisen pro gradu -tutkielma

Share This Project:
Kumppaneita ja lisätietoa