VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

”Väkivalta ja ne kokemukset on ollu siellä ja ne näkyy nyt tässä elämässä”

Pro gradu -tutkielma
Jyväskylän yliopisto 2011
Siirry julkaisuun

Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä

Eija Husu

Share This Project:
Kumppaneita ja lisätietoa