VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Väkivaltaa kokenut lapsi sijaisperheessä – artikkeli Pride-kouluttajien oheislukemistoksi

Huovinen Anu ja Marttala, Pia: Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa –hanke 2009-2014 25.11.2014
Siirry julkaisuun
Share This Project:
Kumppaneita ja lisätietoa