VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa, joka pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja korostaa yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan.

Rasisminvastainen viikko koskettaa kaikkia. Kuka tahansa voi teoillaan osallistua luomaan tasa-arvoista ja turvallista yhteiskuntaa, joka on avoin kaikille.

Lue lisää: www.eirasismille.fi.

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa