VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Saumuri – hankkeen kirjoitus Väkivaltatyön verkostofoorumista

 

Verkostopuhetta ja multifoorumeja

Väkivaltatyön foorumissa syksyllä 2014 meillä on jälleen kerran loistava tilaisuus eri tasojen rakentavaan ja tasa-arvoiseen keskusteluun ja kohtaamiseen. Puhe voi olla kantaa ottavaa, arvioivaa ja kyseenalaistavaa. Meitä puhuttaa erityisesti se, miten saisimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oman äänen kuuluville niin, että he voisivat kokea tulleensa kokonaisvaltaisesti kohdatuksi ja hoidetuksi. Meille tämä tarkoittaa konkretiaa, toimia ja näyttöjä yhteisöiltämme, että normimme eivät ole heikoimmassa asemassa olevia syrjiviä, jäykkiä ja lyhytnäköisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että otamme kansalaiset mukaan palvelujen ja palveluprosessien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että kysytään asiakkailtamme, miten häntä voitaisiin parhaiten tukea ja auttaa ja onko puhuttu hänelle tärkeistä ja merkityksellisistä asioista tai ovatko auttamismenetelmämme auttaneet. Tällä hetkellä useat asiakkaamme kokevat suurta voimattomuutta ja osattomuutta elämäänsä ja yhteisöönsä, ja samaan aikaan palvelujärjestelmä vaatii heiltä sitkeyttä ja paljon tietämystä palveluista ja lisäksi vielä vahvaa toimijuutta. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan rinnalla kulkevaa tukea ja apua, ei tekoja toisen puolesta, vaan apua asiakasta ja/tai hänen verkostoaan auttamaan itse itseään. Meidän tulee lopulta vain luottaa ihmisten omaan pystyvyyteen.

Väkivaltatyön foorumien historia alkaa parinkymmenen vuoden takaa Suhmuran tapaamisesta. Suhmura on Joensuun liepeillä sijaitseva noin tuhannen asukkaan kylä. Ydinajatuksena yhteisille tapaamisille oli jo tuolloin yhteinen jakaminen ja ns. ”suhmuran henki.” Vaikeiden asioiden äärellä työskentelevien ihmisten on tärkeää saada kokoontua ja vaihtaa ajatuksia vapaassa ilmapiirissä ilman sen suurempia valmisteluja. Tästä yhteisöllisestä tapahtumasta ja tunnelmasta sai alkunsa ns. ”suhmuran henki.” Mikä on sitten muuttunut noista ajoista? Verkostot ovat suurentuneet, tapahtumissa on yhä enemmän ihmisiä ja foorum sanan merkitys on muuttunut enemmän seminaarin oloiseksi multifoorumiksi. Tänä päivänä eri tasojen toimijoiden ja kuntien välisen yhteistyön tueksi kaivataan verkottumista ja miksei vertaistukeakin.

Tällaiset multifoorumit tuottavat yhdessä parhaimmillaan päätöspäiväksi kiteytyneen viestin yhteiskunnallemme siitä, mitä perhe- tai lähisuhdeväkivaltatyö on tänä päivänä. Mikä sitten yhdistää tai puhuttaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön eri toimijoita? Se voi olla auttamisenhalu, tarve tuottaa turvallisuutta läheisillemme, pelon poistaminen tai yhteisen ymmärryksen luominen yhteiskunnallisesti. Asiakas lahjoittaa meille tarinansa. Ratkaisevaa mielestämme on se, mitä me tarinalla teemme, koska työntekijän ja asiakkaan yhteinen toimijuus ja vaikuttaminen käynnistävät muutosprosessin. Muutos on käynnistynyt jo silloin, kun asiakas ottaa meihin yhteyttä ensimmäistä kertaa. Kaikenlainen kohtaaminen vaikuttaa meihin ja asiakkaisiin.

Saumuri – hankkeessa* rakennamme ns. rautalankamalleja palveluketjuista perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille, yhdessä viiden vammaisjärjestön, viranomaisten, lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Väistö-hanke* rakentaa yhteistyötä ja palveluketjuja julkisten peruspalveluiden kanssa sekä luo väkivaltatyön avainhenkilöille paikkaa ja tilaa eri toimipisteissä. Tarkoituksenamme on yhdessä rakentaa polut ja etapit polkujen välissä, jotta lähisuhdeväkivaltatyö saa oman paikkansa palveluketjuissa ja työntekijät luvan toimia yksiköissään.

Näemme selvästi sen, että erilaisten ihmisten kohtaaminen ”suhmuran hengessä” on saavuttanut uuden tason, jossa uskaltaudumme yhä enemmän puhumaan myös oman kokemuksen hengessä. Erilaisten näkemysten sietäminen, debaatit ja yhteisten ajatusten löytäminen, asioiden auki puhuminen ja elävään elämään ”saumaaminen” ovat niitä asioita ja tekijöitä joita haluamme korostaa väkivaltayön foorumissakin. Ehkä se on niin, että menneisyydestä voi ammentaa tulevaisuuteen, mutta nykyisyyttä ei saa ohittaa koskettamatta sitä. Toivottavasti yhdessä tavoitamme tämän sangen toiveikkaalta kuulostavan ”Suhmuran hengen.”

Suhmuran hengessä Jarmo ja Birgitta Saumuri-hankkeesta

 

Saumuri-hanke* VIOLA- väkivallasta vapaaksi ry:n Saumuri-hankkeen ja Itä-Suomen Väistö-hankkeen yhteensovitettuna päämääränä on verkostoivan ja pysyvän osaamiskeskusrakenteen kautta tarjota Mikkelin Seutusoteen kuuluvan kuuden kunnan asukkaille lähisuhdeväkivaltaa ehkäiseviä ja hyvinvointia ylläpitäviä palveluita ja toimintatapoja sekä turvata väkivallan osapuolille koordinoidut palvelut.

Saumuri-hankkeen omana, kokonaisuuteen kytkeytyvänä päätavoitteena on vahvistaa ja varmistaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallisuutta tässä yhteensovittavassa kehittämistyössä. Kehittämistyötä ohjaa oikeus osallisuuteen ja kumppanuuteen, jossa asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa palveluiden sisältöjen suunnitteluun sekä päätöksentekoon ja palveluiden arviointiin. Mukana hankkeessa ovat kehittäjäasiakkaat sekä kokemusasiantuntijat.

Väistö-hanke* Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteita ja osaamista perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja ongelmiin puuttumiseksi. Hankkeessa luodaan Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueelle yhtenäinen lähisuhdeväkivallan tunnistamisen, puuttumisen, arvioinnin ja ohjaamisen toimintamalli, missä huomioidaan STM:n suositukset.

 

 

 

 

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa