VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Violan historian havinaa

Viola-väkivallasta vapaaksi ry syntyi tarpeeseen. Historia kertoo omalta osaltaan, että väkivaltaa on ollut, mutta ei ole ollut tekijää ja toimijaa auttamaan asianosaisia.

Mikkelin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastossa läänin sosiaalitarkastaja Anja Lehtonen paneutui asiaan 1990-luvun alussa, jolloin ilmestyi Perheväkivalta Mikkelin läänissä – kirja.

Vuosikymmenen puolivälissä oli valtakunnallinen ANSA-projekti, johon Mikkelin keskussairaala osallistui sosiaalityöntekijä Annikki Pursiaisen johdolla. Tuolloin paneuduttiin ohjeiden luomiseen apua tarvitsevien naisien kohtaamiseksi sairaalassa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyprojektin puitteissa työtä jatkettiin. Näiden projektien myötä tuli esille, että jotain pitäisi tehdä. Aika oli kypsä ja Viola syntyi hyvinkin nopeasti toimimaan Etelä-Savon alueella vuonna 1999. Perustajajäseninä oli joukko viranhaltijoita, jotka työssään kohtasivat apua tarvitsevia väkivallan uhreja.

Alusta alkaen ymmärrettiin, että väkivalta ei poistu vain uhria auttamalla, vaan jokainen perheen jäsen tarvitsee oman, itselleen sopivan, avun. Violassa tarjotaan apua perheen aikuisille ja lapsille, mutta myös ammattilaisille, jotta jokainen voisi omalla paikallaan toimia ihmisten tukena.

Viola on tehnyt koko historiansa ajan yhteistyötä sekä julkisen puolen että järjestöjen kanssa. Mikkelissä on ollut vallalla yhteistyökulttuuri ja ihmiset ovat tottuneet toimimaan yli rajojen. Taustalla on ollut ajatus, että jokaista meistä tarvitaan väkivallan vähentämiseksi yhteiskunnassamme. Asiakkaita on paljon ja siksi avun on säteiltävä monien ammattilaisten kautta.

Yhteiskunnassamme on paljon rakenteellista väkivaltaa, jonka vähentäminen vaatii jatkuvaa ponnistelua ja vaikuttamista aina lainsäädännöstä alkaen. Työ tuo mukanaan uusia haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan rohkeita päätöksiä, luovaa ajattelua ja avoimuutta uusien hoitomallien kehittämiseksi. Siinä Violan työntekijät yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa voivat olla tienraivaajina ja suunnan antajina meille kaikille.

Violan rooli kouluttajana ja työnohjaajana on ollut keskeinen uusien palvelumallien kehittämisessä, vakiinnuttamisessa ja verkostojen vahvistamisessa. Herkkyys rekisteröidä ajassa liikkuvat haasteet, luovuus ja rohkeus yhdessä laaja-alaisuuden kanssa ovat olleet Violan työssä punaisena lankana.

Olen ollut Violan hallituksessa ja sen puheenjohtajana vuosia. Taustavaikuttajana sain iloita työntekijäjoukon osaamisesta, luovuudesta ja siitä, että he ovat osanneet olla askeleen edellä ja ajan hermolla. Työntekijät tarvitsevat tuekseen aloitteellisen, vastuuntuntoisen ja tulevaisuuteen suuntautuneen monialaisen hallituksen.  Kansalaisina tarvitsemme avoimet silmät ja korvat sekä suuren lämpimän sydämen,  jotta väkivallan keskellä elävät ihmiset voivat tulla kuulluiksi ja rohkaistua etsimään vaihtoehtoja elämäänsä.

Raija Kotilainen
Violan hallituksen entinen puheenjohtaja

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa