Toiminta-ajatus

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on luoda ja vahvistaa väkivallan vastaista asenneilmapiiriä, ehkäistä ja lieventää lähisuhteissa ja yhteisöissä ilmenevää väkivaltaa, tarjota erilaisissa väkivaltaisissa suhteissa eläville tukea ongelmakierteen katkaisuun, kehittää sukupuolten tasa-arvoa lisääviä palvelumuotoja sekä edistää yhdistyksen jäsenten välistä yhteistoimintaa. 

Toiminnan tavoitteena on myös mallintaa yhdessä jäsentensä ja asiakkaiden kanssa uusia työmuotoja lähisuhdeväkivallan eri osapuolille, vaikuttaa palveluiden laatuun ja saatavuuteen sekä toimia asiakaskunnan edunvalvojina heitä koskevissa lainsäädännön muutostarpeissa.

Yhtenä tärkeänä välineenä tavoitteiden saavuttamisessa on väkivallan vastaisen asenneilmapiirin kasvattaminen yhteisöjen omina prosesseina. Yhdistyksen kannalta näiden prosessien käynnistäminen on sekä väline että myös tavoite itsessään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Ylläpitää voittoa tuottamatta ohjaus- ja neuvontakeskusta, josta järjestetään väkivaltatyöhön liittyviä ohjaus- ja neuvontapalveluja väkivallan kohteeksi joutuneille ja heidän perheenjäsenilleen, väkivallan tekijöille sekä ammattiauttajille ja vapaaehtoistoimijoille.
  2. Kehittää erilaisia selviytymistä ja elämänhallintaa tukevia ja vahvistavia työskentelymalleja sekä työkäytäntöjä väkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaa käyttäneiden henkilöiden auttamiseksi.
  3. Järjestää jäsenilleen erilaista virkistystoimintaa ja keskusteluryhmiä.
  4. Suunnittelee, kanavoi ja toteuttaa väkivaltatyöhön liittyvää kokeilu- ja kehittämistoimintaa sekä koulutustoimintaa jäsenilleen ja valistustoimintaa kansalaisille.
  5. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa.
  6. Ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi kansallisiin sekä kansainvälisiin järjestöihin ja yhteisöihin jotka tekevät väkivallan vastaista työtä.
  7. Toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa.
  8. Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille.

 

VIOLA ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2018:

Olli Humalamäki, puheenjohtaja
Tuula Taivalantti, varapuheenjohtaja
Raila Leino-Ehrnrooth
Seija Manninen
Perttu Noponen
Lenita Toivakka
Ulla Yli-Karro

Varajäsenet:
Riitta Kuismin
Heini Leskinen
Kirsti Vuorela

Mikäli haluat liittyä VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n jäseneksi, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sirkku.mehtola@violary.fi.

Jäsenmaksu on 10 euroa / vuosi.

 

Kumppaneita ja lisätietoa