VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hanke

 

Viola on mukana Ensi- ja turvakotien liiton syksyllä 2017 alkaneessa Ylisukupolvisen Kaltoinkohtelun Katkaiseminen -hankkeessa (YKK), joka jatkuu vuoteen 2020 saakka. Hankkeessa Violan osuus on mallintaa ja kehittää Suomeen lapsen ja vanhemman turvallista vuorovaikutusta rakentavaa kansainvälistä mallia Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy eli CPC-CBT. Innostuneet työntekijät Violasta, Essotesta sekä Jyväskylän ja Vaasan ensi- ja turvakodeista ovat kehittämistyössä mukana. Arvokasta tietoa kehittämisen tueksi on saatu myös työskentelyyn osallistuneilta perheiltä ja Violan kehittäjäryhmän toimintaan osallistuneilta kehittäjäasiakkailta. Onhan kyseessä yksi niistä harvoista näyttöön perustuvista työmuodoista, joissa lasten ja vanhempien työskentely on integroitu yhteen.

Työmuodosta alustavalla nimellään:

LISÄÄ TURVALLISUUTTA LAPSI-VANHEMPI -SUHTEESEEN

Työskentely on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhempi on kohdistanut ruumiillista kurittamista lastaan kohtaan tai harjoittanut muuta kaltoinkohtelevaa kasvatusmenetelmää. Myös perheet, joissa vanhempi on huolissaan ja pelkää oman käytöksensä mahdollisesti johtavan ruumiilliseen kurittamiseen, ovat tervetulleita osallistumaan työskentelyyn. Kaltoinkohtelun loppuminen, vanhempien ja lasten vuorovaikutussuhteen paraneminen ja lasten tilanteen helpottuminen on keskeistä.

Ylisukupolvisen Kaltoinkohtelun Katkaiseminen -hankkeen aikainen työskentely on ilmaista.

Lisätietoja kehittämistyöstä ja toimintamallin mukaiseen työskentelyyn pääsemisestä voi kysyä Merjalta, 044 529 0009, merja.kortelainen@violary.fi

Lue ja tulosta tästä hankkeen esite perheille

 

Kumppaneita ja lisätietoa